Zwroty/Reklamacje

Zwroty

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827), kupujący ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży a każda zakupiona rzecz przez stronę www.eplakat.pl, możne zostać zwrócona w terminie 14 dni od czasu otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny.

1. Aby dokonać zwrotu pracy należy przesłać wiadomość e-mail kreska@ilustracje.eu zawierającą takie informacje jak:

  •  imię i nazwisko Kupującego oraz nazwę przedmiotu
  • numer konta bankowego Kupującego, na które ma zostać dokonany zwrot.

2. Pracę należy odesłać na adres: Kreska, ul. Mieszka I 5, 55-050 Sobótka. Warunkiem akceptacji zwrotu jest przesłanie przedmiotu nienaruszonego, bez oznak użytkowania na adres Sprzedającego wraz z dowodem zakupu. Po potwierdzeniu otrzymania zwrotu, w przeciągu 7 dni roboczych, kupujący otrzyma zwrot należności, na wskazane konto bankowe. Zwroty należy dokonywać w oryginalnych opakowaniach.

3. Zwrotowi nie podlega towar wykonany na indywidualne zamówienie lub taki, który na życzenie klienta został zmodyfikowany.

4. Nie podlegają zwrotowi koszty przesyłki przedmiotu między stronami.

Reklamacje

Jeżeli towar jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy klientem a sklepem www.eplakat.pl, należy zgłosić reklamację produktu drogą elektroniczną, korzystając z formularza kontaktowego lub pisząc na adres kreska@ilustracje.eu. 

Podstawą do rozpatrzenia reklamacji są zdjęcia ukazujące wadę towaru.

Reklamacja składana drogą elektroniczną powinna również zawierać:

  • opis opis wady
  • imię i nazwisko
  • numer zamówienia

Przy uszkodzeniach wynikających z nienależytego transportu podstawą do reklamacji jest spisany przez kuriera oryginał protokołu szkody.